Les ciutats són una gran proesa de la humanitat. Són espais desenvolupats i complexos en els quals la gent viu, treballa i gaudeix. En el cor de tota gran ciutat hi ha una gran vida nocturna, que és com un jardí que cal regar i cuidar.

La cultura nocturna és una molt bona raó per la qual la gent escull viure a la  ciutat i és fonamental per al seu desenvolupament cultural i econòmic. És a més la inspiració i la base de moltes indústries creatives com ara la música, el cinema, el teatre, la moda o els mass media. La vida nocturna és un pol d’atracció  de creatius i inversors que han de mostrar la seva sensibilitat per la cultura, el públic i els espais on es genera.

En una era en què quasi tot és virtual, la cultura nocturna és essencial per mantenir vius el teixit social i comercial de la ciutat. És molt important tenir en compte que és a la nit, una vegada ens relaxem després de les obligacions diàries, quan ens dediquem a socialitzar i gaudir del nostre temps lliure.

Volem que Barcelona tingui una Comissió Nocturna, una entitat independent i sense ànim de lucre, dedicada a assegurar que les nits de Barcelona siguin cultura. Volem apostar per la qualitat, sostenibilitat, seguretat i inclusivitat.

La Comissió Nocturna ha de ser un enllaç entre les institucions i totes aquelles parts implicades en la Barcelona nocturna i cultural. Volem que sigui una realitat com en tantes altres ciutats europees i d’arreu del món. Les pioneres van ser Amsterdam i Berlín i en l’actualitat ja en són més de 50.

En aquest manifest reafirmem el valor de la cultura nocturna i establim quins són els principis necessaris perquè sigui vibrant, segura, sostenible i inclusiva:

 • Ha de ser segura, tant de dia com de nit.

 • Ha d’atreure i ser inclusiva per a TOTES les persones.

 • Ha de ser assequible a tots els nivells adquisitius.

 • Ha de ser accessible amb mitjans de transport públics, 24/7.

Els principis són fàcils d’enumerar, però per aconseguir resultats hem de treballar juntes. D’altra banda, hem de ser conscients de quins són els factors que posen en perill la cultura nocturna: Turisme i oci de poca qualitat, gentrificació, inseguretat i també la regulació punitiva i no proactiva.

Cal tenir una VISIÓ que es tradueixi en ACCIÓ. Hem de treballar amb les autoritats de manera efectiva. Necessitem  el talent i l’energia de tots els stakeholders , que representaran els interessos de tots els sectors de la població. La Comissió Nocturna ha de tenir cert control de les decisions que es prenen, almenys l’àmbit local, en matèria de planificació urbanística, ordre públic i llicències.

Aquest és el manifest amb què neix la Comissió Nocturna de Barcelona (CONO):

 1. Comissió Nocturna: Barcelona ha de tenir una comissió nocturna ben definida al nivell d’altres ciutats d’arreu del món. Barcelona ha de compartir la seva visió de la seva cultura i economía nocturnes i treballar per assolir l’èxit. Hem de fomentar, amb lideratge i carisma la col·laboració i mediació entre les autoritats que legislen i planifiquen la ciutat i tots els stakeholders.

 2. Planificació nocturna: Les polítiques de planificació urbanística locals i estatals han de reconèixer el valor de la cultura nocturna, promoure-la i protegir-la, tot facilitant la convivència d’usuaris i residents. Aquestes polítiques de planificació han de ser equilibrades, sostenibles i atendre’s al principi del “agent of change”, segons el qual els últims en establir-se en una zona són els que han de fer la inversió necessària per adaptar-se a l’entorn per minimitzar qualsevol conflicte.

 3. Movilitat y Sostenibilitat: La Comissió Nocturna ha de vetllar  perquè es respecti el medi ambient en el desenvolupament de tota activitat nocturna i cultural, fomentant l’ús del transport públic i aplicant  les mesures necessàries per mantenir els espais lliures de residus i fum.

 4. Qualitat y seguretat: Promourem i donarem suport a iniciatives que millorin els estàndards de qualitat i seguretat. Hem de generar espais amables, sense violències cap a les dones i col·lectius LGTBIQ+. No tolerarem cap expressió d’odi.

 5. Protocol de actuació: Les mesures reguladores punitives han de posar-se en pràctica només quan s’hagin esgotat totes les vies de mediació, exceptuant casos greus. Aquestes mesures han de ser transparents i han de respectar el protocol.

 6. Consum segur i responsable: La Comissió Nocturna vol conscienciar de l’ús segur i responsable de substàncies psicoactives i recreatives. Cal posar tota la informació necessària (inclòs el drug testing) a l’abast de tothom.

 7. Formació Nocturna: Cal oferir una carrera professional de qualitat i digna a tothom que treballi de nit en el sector serveis i en les indústries creatives (restauració, transport, sanitat, artistes, promotors, etc.). A més d’això, tota persona que estigui regulant, dirigint, actuant o simplement gaudint de la cultura nocturna ha d'estar preparada per poder reaccionar davant de qualsevol mena de situació no desitjada (per exemple, abusos, assetjament o intoxicació).

 8. Canvi de paradigma: Comissió Nocturna de Barcelona vol fer que tothom dialogui i actuï en benefici de la cultura nocturna. Sense aquesta força global no avancem i la nostra VISIÓ  corre el perill de caure en l’oblit. Adoptarem un codi de bones pràctiques per treballar cap a un canvi de paradigma. Volem impulsar una visió positiva de la nit.